IGNACE BRAL - DROMEN SLAPEN NIET - WAT JE OOK DOET, DOE HET MET PASSIE

Contact

Ignace Bral
Lekedorpstraat 51
8600 Leke - Diksmuide

M 0479 50 32 11
ignace@dromenslapenniet.be

Hou me op de hoogte

Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

Na een (telefonische ) afspraak volgt een verkennend gesprek waarin wordt nagegaan wat er aan de hand is, hoe en wanneer de moeilijkheden zijn ontstaan, welke behandeling er reeds gegeven werd…

Dit eerste gesprek is altijd gratis.

In dit eerste gesprek worden ook al, indien aangewezen, de eerste administratieve stappen gezet. 

Indien een terugbetaling van de mutualiteit is voorzien, krijgt u de nodige documenten mee voor de voorschrijvende geneesheer-specialist.

Daarna volgt de onderzoeksfase.  Waarna een bespreking van de onderzoeksresultaten volgt en de mogelijke behandeling wordt toegelicht.

Na de opmaak van het logopedisch bilan (verslag) volgt dan, indien noodzakelijk, het voorschrijven van de logopedische behandeling. De logopedist volgt het volledige administratieve proces en waakt erover dat de juiste formulieren worden ingevuld.

Na het ontvangen van de goedkeuring door de mutualiteit start de behandeling. De duur en het aantal van de behandelingen verschilt naargelang de aard van de moeilijkheden.